20. Ајде болен лежи

Керима Староџеска
с. Мелница, Азот

______________________

ТЕРЛИК


Во околината на градот Велес се наоѓа селото Мелница населено со исламизирани Македонци, Мијаци, кои се карактеристични по својата специфична народна култура.

Во нивната традиционална култура, како важен носечки сегмент се јавува женската супкултура. Женската супкултура е поврзана пред со со домот, домаќинството, семејството и семејната обредност. Тоа се дел од носечките елементи во нивното живеење.

Во јавниот живот, пак, низ селото се движат скриени под терлик, кој претставува само остаток, наследство од некогашната фереџа која според исламските норми Мелничанки ја носеле до 50-тите години, кога и било забрането таа да се носи. По забраната, како долг кон својата религија, Мелничанки во јавниот живот започнале да носат долга црна платнена наметка со ракави, која воедно го покрива и целото тело.

Под терликот, главата, особено долниот дел на лицето, го обвиваат со шамија во жолта боја. Ракавите од наметката ги носат префрлени преку главата. Со носењето на терликот жените ја продолжуваат традицијата, во духот на старите исламски норми, да го кријат својот личен идентитет и на тој начин се претопуваат во масата жени кои ретко се среќаваат по улиците на Мелница.

No comments: